🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیر شهر؛ مهندس شهسواری شهردار نصیرشهر از اجرای عملیات زیر سازی و پخش آسفالت کوچه شهید قربان نوشه واقع در خیابان ۹ دی خبر داد و افزود ؛ در راستای ساماندهی و بهسازی و زیبا سازی فضای شهری در راستای سلسله فعایت های متعدد عمرانی زیر سازی کوچه شهید نوشه به متراژ ۱۰۰۰ متر مربع در حال انجام است که پس از اتمام زیرسازی عملیات پخش آسفالت در این کوچه توسط واحد عمران شهرداری انجام می پذیرد .