🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر ؛ همزمان با آغاز چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس نمایشگاهی از تصاویر رشادتها و از جان گذشتگی های شهدای عزیز در هشت سال دفاع مقدس جهت بازدید علاقه مندان و مراجعین محترم برگزار گردیده است .