به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر: مهندس شهسواری شهردار نصیرشهر در این باره افزود : با اشاره به اینکه روشنایی و رفع خاموشی یکی از دغدغه های مهم شهروندان محترم می باشد که پس از مراجعات حضوری در ساختمان شهرداری و دفتر شورای اسلامی شهر داشتند مدیریت شهری را برآن داشت تا پس از برگزاری جلسات متعدد با مدیریت محترم اداره برق شهرستان نسبت به رفع خاموشی همکاری های لازم صورت پذیرد .