🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر : در راستای ارتقاء و بروز رسانی تجهیزات با فن آوری های نوین آتش نشانی با دستور شهردار خدوم نصیر شهر یک دستگاه سه پایه نجات مخصوص عملیات نجات افراد مصدوم خریداری و تحویل واحد عملیات ویژه امداد و نجات آتش نشانی شهرداری نصیر شهر گردید.