با هدف کاهش کمبودهای سرانه های آموزشی نصیرشهر آخرین پیگیری های شهرداری و شورای اسلامی این شهر بمنظور ساخت یک مدرسه جدید صورت گرفت

🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیر شهر : صبح امروز شنبه در ادامه پیگیری های مستمر ساخت مدرسه جدید توسط مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان رباط کریم با حضور آقایان مهندس حاج محمد رضا تیمور پور سخنگوی شورای اسلامی شهر ، عسگری رئیس مجمع خیرین شهرستان ، معاونت آموزش پرورش شهرستان و ناظر پروژهای مدرسه سازان استان تهران ضمن حضور در محل احداث پروژه مذکور و بازدید میدانی از زمین واگذار شده توسط شهرداری و شورای اسلامی نصیر شهر پی گیر ی های نهایی در دستور کار قرار گرفت .

🔹سخنگوی شورای اسلامی نصیر شهر در ادامه ضمن قدردانی از زحمات شهردار تلاشگر نصیر شهر و اعضای شورای اسلامی شهر و پیگیری های ریاست محترم اداره آموزش پرورش شهرستان رباط کریم در خصوص محقق شدن و اجرای پروژه مذکور تقدیر و تشکر نمودند.