به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیر شهر : مهندس شهسواری شهردار نصیر شهر صبح امروز سه شنبه یازدهم شهریور ماه به صورت حضوری با جمعی از شهروندان محترم در دفتر کار خود دیدار نمود.

🔹در این دیدار ها شهردار نصیرشهر ضمن شنیدن درخواستهای شهروندان محترم در حوزه های مختلف شهرسازی ، عمرانی و خدمات شهری دستورات لازم در چهار چوب قوانین اداری به معاونت های مربوطه جهت پیگیری فوری و ترتیب اثر تا حصول نتیجه قانونی ارجاء نمودند.