🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر همزمان با ۱۷ مرداد ماه سالروز شهادت شهید خبرنگار محمود صارمی روز گذشته به دستور مهندس شهسواری شهردار نصیرشهر یکی از کوچه های خیابان امام خمینی (ره ) نصیرشهر با نام شهید خبرنگار محمود صارمی مزین گردید.