به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی نصیرشهر در این پیام آمده است ؛ خبرنگاری رسالتی است که با آگاهی سازی، افکار عمومی را در قضاوت سره و ناسره یاری می رساند و بی تردید جامعه را دگرگون می کند.

 

امروزه جریان زنده اطلاعات با تکیه بر صداقت، صراحت و شجاعت خبرنگار در شریان های حیاتی جامعه به گردش در می آید و شهامت و آگاهی اهل زمان را افزون تر میکند.

 

اینجانبان ضمن تبریک پیشاپیش این روز شکوهمند به همه خبرنگاران، نویسندگان، روزنامه نگاران و صاحبان اندیشه و قلم در عرصه اطلاع رسانی در سطح  شهرستان به ویژه نصیر شهر ، سلامتی و توفیق همگان را در این مسیر  از درگاه حضرت حق مسئلت می نمائیم.