🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر : همزمان با فرارسیدن هفدهم مرداد ماه روز خبرنگار‌ مراسم تجلیل از اصحاب رسانه شهرستان رباط کریم صبح امروز پنجشنبه با حضور فرماندار محترم ، شهرداران محترم نصیرشهر و پرند ، اعضای محترم شوراهای اسلامی شهر ، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان و تعداد ۷۰ نفر از اصحاب رسانه شهرستان در فرهنگسرای بهشت نصیرشهر با رعایت کامل پروتکل بهداشتی برگزار و در پایان لوح سپاسی هم به این عریزان اهداء گردید.