🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر : در راستای ترویج فرهنگ غدیر شناسی مسابقه ای با این عنوان توسط واحد روابط عمومی شهرداری نصیرشهر بین همکاران محترم شهرداری برگزار می گردد که درآن به ۸ نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه جوایزی اهداء خواهد شد.

🔹شایان ذکر است تمامی همکاران محترم شهرداری در این مسابقه می توانند شرکت نمایند و جهت دریافت سوالات به واحد روابط عمومی شهرداری نصیرشهر مراجعه فرمایند .