به گزارش روابط عمومی شهرداری نصیرشهر : شهرداری نصیرشهر در نظر دارد نسبت به تکمیل و یا تشکیل پرونده خانواده های معظم شهدا و جانبازان عزیز بالای ۲۵% ساکن در نصیرشهر اقدام نماید .

🔹لذا از خانواده های معظم شهدا و جانبازان شرایط فوق به همراه مدارک به واحد روابط عمومی شهرداری و یا با شماره تلفن ۲۱۵۶۶۵۵۶۰۹ تماس حاصل فرمایند.