به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر با توجه دستورالعمل ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا و دستور شهردار محترم نصیرشهر مبنی بر رعایت پروتکل بهداشتی تمامی رانندگان تاکسی های نصیرشهر از امروز یکشنبه ۱۵ تیرماه موظف به عدم پذیرش مسافر بدون ماسک در سطح شهر می باشند

🔺شایان ذکر است که موضوع توسط بازرسان ویژه شهرداری و استان کنترل خواهد شد و با رانندگان متخلف برخود قانونی صورت خواهد گرفت .