به گزارش روابط عمومی شهردای و شورای اسلامی نصیرشهر ظهر امروز دوشنبه نهم تیر ماه جلسه همانگی برگزاری همایش بزرگ دوچرخه سورای به مناسبت هفته گرامیداشت مبارزه با مواد مخدر با حضور شهردار نصیرشهر ، رئیس شورای اسلامی شهر ، مسول دفتر ورزش و جوانان نصیرشهر ، مدیر روابط عمومی شهرداری و مسئول هیئت دوچرخه سورای شهرستان رباط کریم در جهت ترویج و توسعه ورزش همگانی در دفتر شهردار نصیرشهر برگزار گردید.