به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر مهندس شهسواری شهرداری نصیرشهر به همراه اصغری رئیس شورای اسلامی شهر ضمن حضور در این جلسه که با حضور فرماندار محترم شهرستان رباط کریم همراه بود در خصوص راهکارهای افزایش سرانه مطالعه در شهرستان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

🔹شهردار نصیرشهر در این خصوص گفتند : شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر افزایش سرانه مطالعه را از ضروری ترین امور دانسته و هرگونه اقدام و کمکی که به این امر کمک کند را در دستور کار خود قرار خواهد داد.