به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیر شهر مهندس شهسواری شهردار نصیرشهر با اعلام ‌این مطلب افزود: در پی درخواستهای مردم و پی گیری های اعضای محترم شورای اسلامی شهر مبنی بر جدول گذاری تعدادی از کوچه های تازه تاسیس شهر شهرداری را بر این داشت تا عملیات جدول گذادی در این کوچه ها انجام پذرد.

شهردار نصیرشهر با اشاره به عملیات جدول گذاری شده در چند ماه گذشته در سطح شهر گفت : در راستای خدمت رسانی به شهروندان در ادامه جدول گذاری در سطح شهر هم اکنون کوچه های مشخص شده میلاد های ۲۳ و ۲۴ از خیابان رجایی با مساحت تقریبی ۱۲۰۰ متر مربع در حال انجام است.

مهندس شهسواری همچنین با توجه به نیاز ادامه جدول گذاری در سطح شهر گفت : کوچه هایی که نیاز به این امر داشته باشند با تشخیص کارشناسان عمران شهرداری به زودی جدول گذاری خواهند شد.