به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیر شهر در این پیام آمده است ؛
بسم الله الرحمن الرحیم

قوه قضائیه یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی است یقینا کار وتلاش در مسیر عدالت گستری واحقاق حق خدمتی ارزشمند وعنایتی الهی است که از ذات احدیت وصفات بزرگ خداوندی نشأت می گیرد. چرا که خداوند متعال خود بزرگ دادگر وعادلی است که دادگاه عدلش عالمیان را فرا گرفته است.

بدینوسیله ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه یاد و خاطره شهید بزرگوار بهشتی و۷۲تن ازیاران باوفایش وتقارن آن بادهه کرامت را به ریاست محترم دادگستری وهمچنین دادستان و کلیه پرسنل محترم و زحمتکش قوه قضاییه درشهرستان تبریک و تهنیت عرض نموده واز خداوند منان توفیقات روز افزون همگان رامسئلت می نمائیم.