به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر در این پیام آمده است ؛

“بی تردید مقوله تبلیغ اسلام و حرکت در مسیر توسعه فرهنگ دینی، پیمودن راهی بزرگ و در عین حال پرمسئولیت است. عنایت به مسئله فرهنگ جهت دهنده دیگر عرصه های توسعه در جامعه اسلامی ماست به گونه ای که می توان اذعان کرد گونه های دیگر توسعه را هدفمند نموده و صبغه فرهنگی به آنها می بخشد.
و همچنین اصناف در تمامی مراحل انقلاب همراه با اقشار مختلف مردم سختی های مسیر توسعه را پیموده و با تداوم حضور خود همواره موجب موفقیتهای بیشماری در کشور بوده اند.
بدینوسیله یکم تیرماه روز تبلیغ و اطلاع رسانی دینی و همچنین روز اصناف را به همه عزیزان در این عرصه ها تبریک و تهنیت عرض نموده، و موفقیت همگان را از خداوند منان خواستاریم .