به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر در راستای فعالیتهای بسیار چشمگیر مهندس فرشاد شهسواری شهردار جوان ، پویا و پرتلاش نصیرشهر در حوزه های عمرانی ، فرهنگی و خدماتی پیام های تشکر و قدردانی از سوی تعدادی از شهروندان محترم نصیرشهر در سطح شهر نصب گردید .