به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر مهندس شهسواری شهردار نصیرشهر در این باره گفت : به منظور جلو گیری از حریق احتمالی در حریم دره خشک علف زنی پای درختان این منطقه به مساحت ۱۵ هکتار توسط واحد محترم فضای سبز شهرداری انجام گرفت .

شهردار نصیرشهر همچنین در خصوص دیگر فعالیت های واحد فضای سبز شهرداری نصیرشهر گفت : با تلاش پرسنل زحمتکش فضای سبز علف زنی قسمت دیگری از پارک جنگلی ۱۲۵/۵ هکتاری نصیرشهر آغاز شده و تا چند روز آینده به پایان می رسد.