به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر مهندس شهسواری شهردار نصیرشهر با اشاره به افزایش دمای هوا و خشک شدن پوشش گیاهی که امکان آتش سوزی را افزایش می دهد گفت : شهرداری نصیرشهر با استفاده حداکثری از امکانات و تجهیزات و ماشین آلات جهت اطفای حریق جنگل ها و مراتع در آماده باش کامل قرار دارد.

شهردار نصیرشهر همچنین به برگزاری مانور مشترک اطفا حریق به منظور افزایش و حفظ آمادگی کامل آتش‌نشانان، ارزیابی توانایی عملکرد نیروهای عملیاتی، ایجاد تعامل و هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد که برگزاری این مانور می تواند در جهت پیشگیری از وقوع حریق درجنگل ها و مراتع بسیار مفید واقع گردد.