به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر مهندس شهسواری شهردار نصیرشهر در حاشیه این مراسم در خصوص این پروژه گفتند:پروژه تعریض تنها میدان شهر یکی از مهمترین برنامه‌های شهرداری نصیرشهر بود که به حمدالله طی جلسات فشرده ای که با مالک ملک مذکور داشتیم موفق شدیم با ایشان به توافق رسیده و ثمن معامله را نقداً پرداخت کرده و یک قدم دیگر در راستای عمران و آبادانی شهر برداریم.

همچنین رئیس شورای اسلامی نصیرشهر جناب آقای اصغری نیز اظهار داشتند : هر چه بیشتر از انتخاب آقای مهندس شهسواری به عنوان شهردار نصیرشهر می‌گذرد ما در مجموعه شورای اسلامی شهر بیشتر از انتخاب خودمان احساس رضایت می کنیم، تلاش های شهردار نصیرشهر ستودنی است و ما به عنوان منتخبین مردم از شهردار عزیز نصیرشهر تقدیر و تشکر مینمایم.

🔹ایشان همچنین گفتند: آسایش مردم از مهمترین دغدغه‌ها و البته خط قرمز ما در مجموعه شورای اسلامی است و به همشهریان عزیزمان قول می‌دهیم لحظه‌ای در انجام وظایفمان کوتاهی نخواهیم کرد.