به گزارش روابط عمومی شهرداری شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر صبح امروز با حضور امام جمعه محترم ، شهردار ، رئیس و اعضای محترم شورای اسلامی شهر نیروهای انتظامی و بسیج تملک و تعریض میدان اصلی شهر انجام گرفت

🔹مهندس شهسواری شهردار نصیرشهر در این باره گفت در راستای خدمت رسانی به شهروندان عزیز مرحله دیگری از میدان اصلی شهر که یکی از نیازهای اساسی شهر در حوزه عمرانی بوده است با حمایت های همه جانبه مسئولین شهر اعم از امام جمعه محترم ، اعضای محترم شورای اسلامی شهر ملک جنب میدان اصلی شهر تملک و تخریب گردید .