به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر مهندس شهسواری شهردار نصیرشهر بر لزوم جمع آوری زباله ها بطور کامل و صحیح تاکید کرد و بیان داشت: با توجه به گرمی هوا و شرایط مناسب رشد و تکثیر انواع حشرات و جوندگان موذی کار شستشوی مخازن زباله در دستور کار معاونت خدمات شهری شهرداری قرار گرفت.

شهردار نصیرشهر در خصوص چگونگی شست و شوی مخازن زباله در سطح شهر گفت : در راستای سلامت شهروندان و ارتقای بهداشت محیطی، جلوگیری از هرگونه آلودگی و اشاعه بیماری شستشوی مرتب و منظم سطل های زباله سطح شهر توسط حوزه معاونت خدمات شهری مرتب در حال انجام می باشد.

شهسواری همچنین با اشاره اینکه با شروع فصل گرما مخازن زباله شهر ۱۰ روز یک بار شست و شو می شود، اضافه کرد: مخازن زباله یکی از مکان های مستعد برای تولید بیماری می باشد که همکاری نکردن شماری از شهروندان در دفع زباله در روزهای گرم سال مشکلات زیست محیطی را ایجاد می کند و سبب نارضایتی سایر شهروندان نیز می شود.