به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر مهندس شهسواری شهردار نصیرشهر با بیان اینکه مدیران شهرداری باید از مسوولیتی که امروز به آنها محول شده برای خدمت به مردم به بهترین نحو استفاده کنند، اظهار داشت: تمام مدیران باید به عنوان خادمانی صادق در راستای خدمات رسانی شایسته به مردم گام بردارند.

شهردار نصیرشهر با اشاره به اینکه مجموعه مدیریت شهری باید با برنامه ریزی، انسجام و همدلی جهت انجام امورات شهری اقدام نماید و در راستای اعتلای شهر و خدمات دهی به شهروندان با تمام توان کوشش نماید، اضافه کرد: اجرای پروژه های عمرانی در بخش های مختلف، در راستای ارتقای سطح خدمات رسانی به شهروندان فهیم نصیرشهر همچنان با قوت و شدت فراوان در حال انجام است.
شهسواری در پایان گفت : عمران و آبادانی شهر بدون مشارکت و همکاری شهروندان ممکن نیست و همه باید دست به دست هم دهیم تا شهری در خورشان شهروندان بسازیم.