به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر به دستور مهندس شهسواری شهردار نصیرشهر مرحله دیگری از ضد عفونی سینما فرهنگسرای بهشت نصیرشهر شامل سطوح ، صندلی ها و درب های ورود و خروجی در راستای پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا توسط عوامل فرهنگسرا انجام گرفت .