به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر این نمایشگاه با هدف بازنمایی وقایع و فتح خرمشهر وبازپسگیری آن از دشمن بعثی توسط بسیج و روابط عمومی شهرداری در ساختمان اداری برگزار گردیده است.

مهندس شهسواری شهردار نصیرشهر با اشاره به اینکه این نمایشگاه شامل ۶۲ اثر عکس مستند از هشت سال دفاع مقدس با موضوع حماسه آفرینی و ایثارگری رزمندگان در ۸ سال جنگ تحمیلی و دفاع مقدس تهیه شده است گفت: صیانت از ارزش های دفاع مقدس، ایثار رزمندگان و انتقال دستاوردهای آن حماسه های بزرگ وظیفه همگانی است.

شهردار نصیرشهر همچنین با توجه  به بزرگداشت روز سوم خرداد این روز را رسالتی مهم دانست و افزود: آزادسازی خرمشهر به عنوان یک حماسه و نگین ایثارگری همواره باید مورد توجه قرار گیرد و برای جوانان این مرز و بوم  به خوبی تبیین و تشریح شود.