به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر مهندس شهسواری شهردار نصیرشهر به همراه رئیس شورای اسلامی شهر با حضور در محل اجرای پروژه ها، ضمن بازدید از پروژه های عمرانی در جریان پیشرفت و چگونگی مراحل کار آن ها قرار گرفتند.

شهردار نصیرشهر  هدف از این بازدید ها را اطلاع از میزان پیشرفت پروژه های در دست اجرا عنوان کرد و گفت: در این بازدید رئیس محترم شورای شهر نیز شاهد اجرای بی وقفه پروژه ها بودند که امید می رود روند اجرایی با سرعتی قابل قبول تا بهره برداری کامل از پروژه ها ادامه یابد.

رئیس شورای اسلامی نصیرشهر نیز در این بازدیدها ضمن مثبت ارزیابی کردن پروژه ها گفت : در راستای اقدامات خدماتی و عمرانی شهرداری که بازخورد آن در هر حال برای شهر و مردم شریف نصیرشهر می باشد  هیچ تعلل و تعطیلی در اجرای پروژه‌ها نداریم و از شهردار جوان و پیمانکاران مربوطه قدردانی نیز می نمائیم.

اصغری ادامه داد : بر اساس اعتماد شهروندان به نمایندگانشان در شورای اسلامی شهر در جهت خدمت رسانی بهینه به شهر و شهروندان ، ما نیز باید در قبال شهروندان  مسئول و پاسخگو باشیم.