به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر مهندس شهسواری شهردار نصیرشهر با اعلام این مطلب گفت :

در راستای خدمات رسانی به شهروندان مبنی بر گسترش فضاهای سبز و ایجاد بستری مناسب جهت توسعه این امر مهم و حیاتی در سطح شهر ، بوستان شهید فرمانی که فاز نخست آن در سال گذشته به همت مجموعه شهرداری و شورای اسلامی در انتهای خیابان حضرت امام (ره) به بهره برداری رسیده بود ؛ حال فاز دوم اجرایی آن آغاز شده است .

شهردار نصیرشهر با بیان اینکه فاز دوم این بوستان در زمینی به مساحت ۳۰۰۰ هزار متر مربع واقل گردیده است کفت : در این بوستان عملیاتی چون  خکبرداری ، مخلوط ریزی ، زیرسازی ، جدول گذاری ، سنگ فرش ، اجرای نرده و… در دستور کار قرار گرفته است .

شهردار نصیرشهر همچنین اضافه کرد در نخستین عملیات از این پروژه  تملک و خاکبرداری در دستور کار قرار گرفته که توسط واحد محترم عمران در حال انجام می باشد.