به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر:عملیات اساس و زیر اساس،بتن ریزی،زیر سازی و روکش اسفالت معابر اصلی و فرعی خیابان امام حسین (ع) در حال انجام است.

مهندس فرشاد شهسواری شهردار نصیرشهر در این خصوص به خبرنگار شهرداری نصیرشهر ایچنین گفتند:

پیرو مطالبات و پیگیری های مستمر رئیس و اعضای محترم شورای اسلامی نصیرشهر،مجموعه شهرداری نصیرشهر با شتاب در حال رفع مشکلات شهروندان بوده و طی روزهای آتی تصحیح آسفالت کوچه و خیابانهایی که نیاز به اصلاح دارند در دستور کار قرار دارد.