به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر ؛  مهندس شهسواری شهردار نصیرشهر  از نصب سومین پل عابر پیاده در محدوده نصیرشهر روبروی جاده قرمز جهت استفاده شهروندان در چند روز آینده خبر داد.

شهردار نصیرشهر با بیان اینکه در سال های اخیر به دنبال درخواست‌های تعدادی از شهروندان محترم مبنی بر کمبود پل عابر پیاده در این محدوده و افزایش تصادفات منجر به فوت و جرح شهروندان اظهار داشت: به منظور کاهش این اتفاقات سومین پل عابر پیاده در چند روز آینده  که مقدمات آن انجام گرفته جهت استفاده شهروندان محترم در این محدوده نصب می گردد .