با گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر مهندس شهسواری شهردار نصیرشهر در این خصوص گفت: در راستای هدایت آب های سطحی ، به منظور ارتقاء سطح خدمات به شهروندان و تسریع در آبادانی عملیات جدول گذاری جاده ساوه محدوده نصیرشهر با پیشرفت فیزیکی ۸۵% در حال انجام است.

شهردار نصیرشهر خاطر نشان کرد: عملیات جدول گذاری در این محدوده  علاوه بر ساماندهی هدایت آبهای سطحی ، باعث افزایش بهداشت محیط شهری و پاکیزگی بیش از پیش در مسیرهای شهری می شود.