به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر مهندس فرشاد شهواری شهردار نصیرشهر از آغاز عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر  در سال جدید حبر داد.

شهردار نصیرشهر با اشاره به آغاز عملیات ریزی و آسفالت معابر در سطح شهر کیفیت معابر شهر را بسیار مهم خواند و گفت: آسفالت خیابان ها و کوچه ها تاثیر بسزایی در ارتقاء کیفیت معابر دارند و در این راستا  عملیات زیرسازی و آسفالت تعدادی از کوچه های خیابان ۱۶ متری عرفان از امروز آغاز شده است .

مهندس شهسواری همچنین با اشاره به اینکه انجام عملیات زیرسازی و آسفالت کوچه های سطح شهر به نوبت اجرا خواهد شد گفت : شهرداری نصیرشهر طبق برنامه مدونی در حال  بررسی وضعیت تمام کوچه های شهر است تا کوچه هایی که نیاز به زیرسازی و یا آسفالت دارند شناسایی و طبق برنامه اقدام به زیرسازی و آسفالت گردد.