به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر : در راستای خدمت رسانی به شهروندان عزیز و ستقبال از بهار به دستور مهندس شهسواری شهردار نصیرشهر تعمیر و راه اندازی برج های نوری در تعدادی از بوستانهای نصیرشهر توسط نیروهای زحمتکش تاسیسات شهرداری از امروز آغاز شد .

شهردار نصیرشهر با اشاره به ستقبال شهروندان از سال جدید و اینکه امروزه امروزه نور پردازی، تعریف کنندۀ هویت و سیمای شبانۀ شهر است گفت : طراحی روشنایی شهری نه تنها موضوعی صرفاً تزئینی نیست، بلکه روشی در جهت تأمین امنیت و آرامش بیشتر محیط است  و روشنایی مناسب کوچه ها، معابر ، خیابان ها و بوستانهای شهر باعث ارتقای امنیت و رضایتمندی شهروندان می شود.