به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیر شهر : به دستور مهندس شهسواری شهردار  نصیر شهر تعدادی بنر و بروشور در راستای پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در سطح شهر و اداره توسط شهرداری انجام گرفت.