به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیر شهر؛ مهندس شهسواری شهردار نصیر شهر با اعلام این خبر گفت : به منظور توسعه بهینه فضای سبز شهری، تقویت و بهبود رشد گیاهان، رسیدگی به فضای سبز، آراستگی محیط و مناظر شهری و بوستان های سطح شهر، هرس و بازپیرایی شاخه های درختان در نصیر شهر توسط پرسنل زحمتکش فضای سبز شهرداری همچنان ادامه دارد.

شهردار نصیر شهر  ادامه‌داد : هرس به موقع درختان یکی از کارهایی است که می توان برای سلامت درخت انجام داد و هرس درختان، حذف تنه جوش ها و پا جوش ها و علف های هرز در سطح پارک ها و بلوارهای شهر از جمله برنامه های شهرداری در حال انجام میباشد.