به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر ، مهندس شهسواری شهردار نصیرشهر با اعلام این خبر گفت: این سامانه  (۱۳۷) با هدف تسهیل ارتباطات شهروندان با شهرداری از طریق خدمات الکترونیکی و بیان انتقادات و پیشنهادات و کاهش مراجعات  حضوری برای پیگیری امور با رویکرد خدمات رسانی مطلوب تر و ارتباط دو سویه شهروندان و شهرداری راه اندازی شده است.

شهردار نصیرشهر در ادامه  با اشاره به اینکه این سامانه پاسخ‌گوی مدیریت شهری به شهروندان است، ابراز کرد: برخی درخواست‌های مردم اورژانسی است که باید ظرف ۲۴ ساعت پاسخ داده شود، از  این جهت این سامانه راه اندازی گردید که شهروندان محترم برای این خدمات فوریتی تماس بگیرند.

همچنین در این روش درخواست های مردمی ضبط و در اسرع وقت توسط واحد مربوطه پاسخ داده میشود.