به گزارش روابط عمومی شهر داری و شورای اسلامی نصیرشهر ؛ مهندس شهسواری شهردار نصیرشهر با اعلام این خبر گفت : در پی درخواستهای مکرر از سوی شهروندان محترم نصیرشهر  بخصوص ورزشکاران عزیز در جهت گازرسانی به سالن ورزشی شهید رباطی  ، پس از برگزاری جلسات متعدد و  پی گیریهای انجام گرفته توسط مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر و نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی با مشارکت اداره محترم گاز عملیات لوله گزاری جهت  گازرسانی به  سالن ورزشی شهید رباطی نصیرشهر آغاز گردید .