به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر مهندس شهسواری شهردار نصیرشهر با اعلام این خبر گفت :  در راستای خدمت رسانی به مردم شریف نصیرشهر با  پیگیری  و برگزاری جلسات متعدد  جابجایی تیر برق های جاده ساوه محدوده جاده قرمز در جهت اجرای پل عابر پیاده در این محدوده می باشیم .

شهردار نصیرشهر  با اشاره به اینکه تأمین ایمنی برای تردد عابرین پیاده موضوعی بسیار مهم و حائز اهمیت است،تصریح کرد:با توجه به مواردی همچون افزایش خودرو،عابرین پیاده و  ایجاد معابر سواره رو با کارکردهای مختلف ،این موضوع برای مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر از اهمیت بیشتری برخوردار است و می توان گفت اصلی ترین مقوله در زمینه ارتقاء ایمنی در معابر شهری برای عابرین پیاده، عبور ایمن عابر از یک معبر می باشد که شهرداری نصیرشهر جهت نصب پل عابر پیاده در این محدوده اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار داده است .