به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر : مهندس شهسواری شهردار نصیر شهردر این باره گفت : در جهت خدمت رسانی هرچه بیشتر به شهروندان و با هدف بهبود وضعیت شناسایی معابر و دسترسی آسان به معابر اصلی، عملیات نصب تابلوهای نام گذاری معابر شهری در خیابان شهید رجایی امروز خاتمه یافت.

شهردار نصیرشهر هچنین در ادامه گفت:  در این طرح به نصب بیش از ۲۰  تابلو از تابلو های  کوچه های خیابان شهید رجایی انجام شده است و در ادامه  به نامگذاری کوچه های دیگر و تعویض تابلوهای کهنه نیز اقدام خواهیم نمود.