به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر: پیرو جلسات هفتگی کمیته درآمد صبح امروز پنجشنبه دوازدهم آذر ماه جلسه کمیته درآمد شهرداری به ریاست مهندس  شهسواری و با حضور معاونین و اعضای کمیته درآمدی به منظور راهکارهای تامین منابع و افزایش درآمد به جهت ارائه خدمات بیشتر و بهتر به شهروندان در سالن جلسات شهرداری نصیرشهر برگزار گردید.

در این جلسه به تعامل بیشتر حوزه های شهرسازی و درآمدی در راستای رسیدن به درآمد های پایدار اشاره شد و شفاف سازی امورات درآمدی و پیگیری جدی وصول مطالبات، اجرای دقیق قوانین شهرسازی، محاسبات دقیق در عوارض مواردی  تاکید شد.

مهندس شهسواری شهردار نصیرشهر در این جلسه ضمن اشاره به پتانسیل های درآمدزایی در شهر و تاکید بر استفاده مناسب از آنها جهت تحقق بودجه مصوب گفت: تمامی واحد ها باید همکاری و تلاش لازم را به منظور وصول مطالبات معوقه داشته باشند چرا که قسمت اعظمی از فعالیت حوزه های عمرانی، خدمات شهری، فضای سبز و ارائه خدمات فرهنگی برای شهروندان و کسب رضایت مطلوب آنها منوط به کسب درآمد مناسب می باشد.