به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر ؛ مهندس شهسواری شهردار نصیرشهر در این باره گفت: در ادامه فرآیند اجرای فعالیت های عمرانی در سطح شهر و ارائه خدمات با هدف ارتقای سطح کیفی معابر و افزایش خدمات رسانی به شهروندان طبق برنامه ریزی های صورت گرفته ادامه عملیات جدولگذاری خیابان رسوا اکرم (ص) منتهی به خیابان ۹ دی در دستور کار قرار گرفت.