به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر همزمان با سالروز حمل و نقل و رانندگان مهندس شهسواری شهردار نصیرشهر به همراه معاون ، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرداری نصیرشهر با حضور در بین رانندگان از زحمات شبانه روزی آنان با اهداء گل تجلیل  نمودند.

شهردار نصیرشهر در حاشیه این دیدار ها با اشاره به حساسیت شغلی رانندگان این قشر زحمتکش افزودند ؛ رانندگان نماد و پیشانی سیستم در خارج از سازمان محسوب میشوند و  رفاه و تکریم رانندگان در کلیه زمینه ها مد نظر قرار خواهد گرفت.

شهسواری همچنین بر لزوم استفاده از پوشش لباس فرم مربوطه و آراستگی و نیز نظافت خودروی در اختیار رانندگان  تاکید کرد  و از آنان  درخواست نمود در جهت خدمت رسانی به مردم شریف و زحمتکش نصیرشهر تمام همت و تاش خود را به کار گیرند .