به گزارش روابط عمومی شهرداری نصیر شهر؛ایجاد پارک بانوان در واقع حاوی پیامی از جنس حقوق زنان است که با هدف تامین آرامش وامنیت بانوان شهری احداث می شود که بیش از نیمی از جمعیت شهر را بانوان تشکیل می دهند ولی متاسفانه در سالهای گذشته هیچ امکاناتی جهت گذراندن اوقات فراغت ویا برطرف کردن نیازهای حقیقی بانوان در دسترس نبود که سرانجام در همین راستا شهرداری وشورای اسلامی نصیرشهر نیز در این راستا قدم برداشته واحداث پارک بانوان را آغاز کرده است.

مهندس شهسواری شهردار نصیرشهر  نیز در خصوص اجرای این پروژه گفت: در راستای تکمیل پروژه پارک بانوان پس از کسب تاییدیه نهایی جهت سازه حوضچه پارک بانوان حجم ۱۰۰ متر مکعب بتن با رعایت تمهیدات ایزولاسیون تزریق شده است.

وی در ادامه گفت:بتن ریزی سقف سالن اجتماعات و اداری نیز به حجم تقریبی ۱۲۰ متر مکعب به اتمام رسید.