به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسامی نصیرشهر: فرشاد شهسواری شهردار نصیرشهر  از خط کشی عابر پیاده در مسیر تردد دانش آموزان مدرسه عفاف و حضرت خدیجه(س)خبر داد.

وی در ادامه افزود:از آنجا که مسیر تردد دانش آموزان عزیز این مدارس حول میدان امام خمینی(ره) می باشد یکی ملزومات این مسیر خط کشی عابران پیاده بود که زحمت آن را همکاران عزیز ما در سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری نصیرشهر متحمل شدند.

امید آن داریم تا رانندگان عزیز خطوط مسافربری نصیرشهر نیز با رعایت قانون نسبت به حفظ سلامت دانش آموزان حساس باشند.