به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر فرشاد شهسواری  در سیزدهمین جلسه باز آفرینی که با حضور دکتر تقی زاده معاون استانداری در شهرستان برگزار شد با بیان اینکه برای بهسازی بافت فرسوده نیاز به اعطای وام و تسهیلات به اماکن مسکونی است گفت: به دلیل اینکه اکثر منازل مسکونی واقع در بافت فرسوده قولنامه ای هستند، دریافت وام بازسازی بسیار سخت است.

شهردار نصیر شهر در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: علیرغم آماده بهره برداری بودن آرامستان، متاسافانه مراحل واگذاری آرامستان به شهرداری تکمیل نشده است.

شهسواری با بیان اینکه نصیرشهر نیاز به احداث پارک، تعریض معابر و … دارد، گفت: ارگانهای دیگر نیز درخواست داریم ضمن همکاری با شهرداری،  ارایه تشویقی هایی به روند بازسازی بافت فرسوده کمک کنند .