به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری نصیرشهر ، فرشاد شهسواری شهردار نصیرشهر به همراه مسعود اصغری رئیس شورای اسلامی شهر و حاج اکبر نصیری نائب رئیس شورای اسلامی استان تهران در بازدید از پارک بانوان درجریان چگونگی روند پیشرفت این پروژه  قرار گرفتند.

شهردار نصیر شهر  طی این بازدید ضمن اعلام رضایت از میزان پیشرفت پروژه گفتند با توجه به خلاء محل مناسبی برای تفریح بانوان نصیرشهر تکمیل این پارک از مهمترین دغدغه های  ما می باشد فلذا بر تسریع عملیات عمرانی در این پارک تاکید کردند.