به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر :جناب سرهنگ نوروزی جانشین فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم با حضور در نماز جمعه نصیرشهر به ایراد سخنرانی در خصوص پدافند غیر عامل پرداختند.

ایشان پدافند غیر عامل را مجموعه از  اقدامات غیر مسلحانه ای نامیدند که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدها و اقدامات نظامی دشمن عنوان کرده و افزودند نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تحت لوای فرماندهی معظم کل قوا در بالاترین سطح از آمادگی در تمامی زمینه های نظامی قرار دارند.