به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر : صبح روز پنجشنبه ۹ آبان جلسه ای با حضور شهردار نصیرشهر ، رئیس کتابخانه های شهرستان ، مسئول دفتر ورزش و جوانان نصیرشهر ،مسئول فرهنگسرا و مدیر روابط عمومی شهرداری در دفتر شهردار در خصوص برگزاری مسابقه بزرگ کتابخوانی  برگزار شد.

جزئیات برگزاری مسابقه بزودی منتشر میگردد.