به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر همزمان با روز هفتم مهر ماه روز آتش نشانی و ایمنی عوامل آتش نشانی شهرداری نصیرشهر با حضور در تعدادی از مدارس این شهر ضمن آموزش چگونگی مدیریت اتفاقات احتمالی به دانش آموزان ،در فضایی صمیمی به گفتگو با دانش آموزان پرداختند.

مسئول آتش نشانی در حاشیه این مانور ها گفت : با توجه به این که در آستانه فصل سرما قرار داریم آگر نکات ایمنی را رعایت نکنیم و به فرزندان آموزش‎های لازم را ندهیم هر اندازه امکانات سخت افزاری هم به روز باشد باز امکان بروز حادثه وجود دارد.