به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر فرشاد شهسواری سرپرست شهرداری نصیرشهر در این خصوص افزود: در راستای نشاط افزایی دانش آموزان و طی جلسات که توسط ستاد استقبال از مهر ۹۸  در شهرداری نصیر شهر برگزار شد و هماهنگی های انجام گرفته با مدیران مدارس در این طرح تیم واحد زیباسازی شهرداری در مدارس سطح شهر حضور یافته و بر حسب نیاز به عملیات نقاشی و دیوار نویسی و رنگ آمیزی دیوارهای مدارس و محوطه اطراف آن اقدام نموده است.

سرپرست شهرداری نصیرشهر در ادامه  از کلیه شهروندان به خصوص دانش آموزان عزیز خواست که در حفظ و نگهداری دیوارهای رنگ آمیزی شده شهرداری نصیرشهر  را یاری رساند.